Divadlo Na Hojdačke

Divadlo na hojdačke je občianske združenie, zameriané prevažne na tvorbu pre deti a mládež. Fungujeme z vlastných zdrojov, s občasným prispením donorov a grantov. 

Vznikli sme v júli 2009 ako platforma, ktorá združuje profesionálnych umelcov. Keďže nemáme vlastné priestory, hrávame takmer po celom území SR, s občasnými výjazdmi do Čiech, Rakúska, Maďarska a Poľska. Priestory na skúšanie nám poskytuje 5. pluk Jozefa Gabčíka v Žiline. Naša tvorba čerpá z námetov klasických autorov, blízke sú nám aj občasné experimenty a tiež umelecké vzdelávanie.

V r.2014 sme vytvorili druhý samostatne fungujúci zájazdový súbor v Bratislave, ktorý funguje paralelne so žilinskou centrálou. 

Od r.2015 sa venujeme prevažne tvorbe súčasných autorských rozprávok pre deti, nakoľko máme pocit, že v slovenskom prostredí je nedostatok kvalitných súčasných dramatických textov.

2021

• príprava premiéry rozprávky "Prečo stromy spievajú" /tvorba scenára a scénografie prebieha s finančnou podporou z FPU/

• príprava premiéry rozprávky KoloBEH Vody /realizované s finančnou podporou z FPU/

2020

• príprava premiéry rozprávky KoloBEH Vody /realizované s finančnou podporou z FPU/
z epidemiologických dôvodov premiéra presunutá na jún 2021

2019

• príprava autorskej rozprávky "Fedor z krajiny Mala" - premiéra v novembri 2019 /z verejných zdrojov podporil: Ars Bratislavensis/

2018 - jubilejná 10.sezóna /2018-19/

• príprava novej autorskej rozprávky "Sofia z predmestia" - premiéra v októbri 2018 /z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia, Mesto Žilina/

• krst CD - Pesničky z našich rozprávok 2

2017

• premiéra rozprávky TdPASLÍK /z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia, Mesta Žilina, Ars Bratislavensis/

2016

• premiéra rozprávky Posledný dinosaurus

2015

• premiéra rozprávky "Na Zemi dobre mi" /s finančnou podporou Mesta Žilina/

• krst CD - Pesničky z našich rozprávok

2014

• spolupráca na operačnom projekte VZDELÁVANIE ministerstva školstva – workshopy dramatizácie pre učiteľov základných škôl

• premiéra rozprávky "Kráska a Zviera"

2013

• workshopy v oblasti „umelecký prednes“ pre učiteľov Cirkevnej základnej školy Pastierik na Gaštanovej ulici v Žiline

• premiéra činoherného predstavenia "Don Quijote". /Podporené dotáciou z grantového programu MKSR/

• premiéra rozprávky Lomidrevo

2012

• dramatoterapeutické workshopy na projekte socializácie rómskej komunity v Nízkoprahovom centre na Bratislavskej ulici v Žiline

• premiéra rozprávky "Strašiak Tomáš"

2011

• premiéra projektu Popolvár s klientami Nadácie Krajina harmónie /podporené grantom Nadácie Orange - „Rozprávkovo – bábkový workshop“ – žiadateľ umelecký vedúci Divadla na hojdačke – Michal Legíň/

• premiéra rozprávky "Žabí kráľ"

• premiéra projektu "Tiene" - podľa predlohy Petra Gettinga: "Túlanie anjelov" /partner - Mesto Žilina, podporené grantom z MKSR/

2010

• Improfest – festival improvizácie s tvorivými dielňami pre študentov umeleckých škôl - Improworkshop /poporené grantom Mesta Žilina, grantom Nadácie Pontis/

• premiéra bábkovej rozprávky "Čert slúži"

• premiéra činoherného predstavenia "Peter a Lucia" /podporené grantom z MKSR/

2009

• premiéra rozprávky "O Jankovi Polienkovi"

• premiéra rozprávky "O zakliatom Mikulášovi"