Divadlo Na Hojdačke

O divadle:

Divadlo na hojdačke je občianske združenie, zamerané na tvorbu pre deti a mládež. Ako nezávislé divadlo fungujeme z vlastných zdrojov, s občasným prispením donorov a grantov. Naša tvorba čerpá z námetov klasických autorov, blízke sú nám aj občasné experimenty a tiež umelecké vzdelávanie. Od roku 2015 sa ťažisko našej tvorby zameriava na prinášanie súčasných tém pre súčasného mladého diváka. Cieľom našej činnosti je snaha skĺbiť umeleckú tvorbu s pedagogickými zámermi učiteľov a hodnotovo prispieť k formovaniu mladej generácie.

Vznikli sme v júli 2009 ako platforma, ktorá združuje profesionálnych umelcov. Keďže nemáme vlastné priestory, hrávame zájazdovo takmer po celom území SR, s občasnými výjazdmi do Čiech, Rakúska, Maďarska a Poľska. Priestory na skúšanie nám v období 2009 – 2021 poskytoval 5. pluk Jozefa Gabčíka v Žiline. V roku 2014 sme vytvorili druhý samostatne fungujúci zájazdový súbor v Bratislave, ktorý funguje paralelne so žilinskou centrálou (od 2022 dočasne presídlenou do Dubnice Nad Váhom). 

2024

• príprava rozprávkovej inscenácie "Čačky hračky" - premiéra plánovaná v septembri 2024
• premiéra autorskej inscenácie "Z času na čas" - máj 2024 /z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia/
• vzdelávací projekt Umenie pre školy pre žiakov základných škôl - Súčasné bábkové divadlo /z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia/

2023 - jubilejná 15.sezóna /2023-24/

• príprava autorskej inscenácie "Z času na čas" - premiéra presunutá z jesene 23 na jar 24 /z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia/

2022

• premiéra rozprávkovej inscenácie "Kedy stromy spievajú" /z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia/
• krst knihy "Kedy stromy spievajú" v edícii Triopublishing, s.r.o.

2021

• príprava rozprávkovej inscenácie "Kedy stromy spievajú" /realizované s finančnou podporou z FPU/
• písanie rukopisu knihy "Kedy stromy spievajú" v spolupráci s Triopublishing, s.r.o.
• premiéra rozprávkovej inscenácie KoloBEH Vody - október 2021 /realizované s finančnou podporou z FPU/

2020

• príprava rozprávkovej inscenácie "KoloBEH Vody" /realizované s finančnou podporou z FPU/
premiéra z epidemiologických dôvodov premiéra presunutá na 2021
• udelená Cena detskej poroty na Festivale Virvar v Košiciach za inscenáciu "Fedor z krajiny Mala"

2019

• príprava autorskej rozprávkovej inscenácie "Fedor z krajiny Mala" - premiéra v novembri 2019 /z verejných zdrojov podporil: Ars Bratislavensis/

2018 - jubilejná 10.sezóna /2018-19/

• príprava novej autorskej rozprávkovej inscenácie "Sofia z predmestia" - premiéra v októbri 2018 /z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia, Mesto Žilina/
• krst CD - Pesničky z našich rozprávok 2

2017

• premiéra rozprávkovej inscenácie TdPASLÍK /z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia, Mesta Žilina, Ars Bratislavensis/

2016
• premiéra autorskej rozprávkovej inscenácie "Posledný dinosaurus"

2015

• premiéra rozprávkovej inscenácie "Na Zemi dobre mi" /s finančnou podporou Mesta Žilina/

• krst CD - Pesničky z našich rozprávok

2014

• spolupráca na operačnom projekte VZDELÁVANIE ministerstva školstva – workshopy dramatizácie pre učiteľov základných škôl

• premiéra rozprávky "Kráska a Zviera"

2013

• workshopy v oblasti „umelecký prednes“ pre učiteľov Cirkevnej základnej školy Pastierik na Gaštanovej ulici v Žiline
• premiéra činohernej inscenácie "Don Quijote". /Podporené dotáciou z grantového programu MKSR/
• premiéra rozprávky Lomidrevo

2012
• dramatoterapeutické workshopy s rómskou komunitou v Nízkoprahovom centre - Bratislavská ul. v Žiline
• premiéra rozprávkovej inscenácie "Strašiak Tomáš"

2011
• premiéra projektu Popolvár s klientami Nadácie Krajina harmónie /podporené grantom Nadácie Orange - „Rozprávkovo – bábkový workshop“ – žiadateľ umelecký vedúci Divadla na hojdačke – Michal Legíň/
• premiéra rozprávky "Žabí kráľ"
• premiéra projektu "Tiene" - podľa predlohy Petra Gettinga: "Túlanie anjelov" /partner - Mesto Žilina, podporené grantom z MKSR/
• udelená Cena Tracyho tigra za prácu s ľuďmi so znevýhodnením odovzdaná Nadáciou Krajina harmónie

2010
• Improfest – festival improvizácie s tvorivými dielňami pre študentov umeleckých škôl - Improworkshop /poporené grantom Mesta Žilina, grantom Nadácie Pontis/
• premiéra bábkovej rozprávky "Čert slúži"
• premiéra projektu "Peter a Lucia" /podporené grantom z MKSR/

2009
• premiéra rozprávky "O Jankovi Polienkovi"
• premiéra rozprávky "O zakliatom Mikulášovi"