Divadlo Na Hojdačke

O divadle:

Divadlo na hojdačke je občianske združenie, zamerané na tvorbu pre deti a mládež. Ako nezávislé divadlo fungujeme z vlastných zdrojov, s občasným prispením donorov a grantov. Naša tvorba čerpá z námetov klasických autorov, blízke sú nám aj občasné experimenty a tiež umelecké vzdelávanie. Cieľom našej činnosti je snaha skĺbiť umeleckú tvorbu s pedagogickými zámermi učiteľov a hodnotovo prispieť k formovaniu mladej generácie.

Vznikli sme v júli 2009 ako platforma, ktorá združuje profesionálnych umelcov. Keďže nemáme vlastné priestory, hrávame zájazdovo takmer po celom území SR, s občasnými výjazdmi do Čiech, Rakúska, Maďarska a Poľska. Priestory na skúšanie nám do konca roku 2021 poskytoval 5. pluk Jozefa Gabčíka v Žiline. Od marca 2022 nám priestor pre tvorbu ponúkol Klub Lúč v Trenčíne.

V roku 2014 sme vytvorili druhý samostatne fungujúci zájazdový súbor v Bratislave, ktorý funguje paralelne so žilinskou centrálou (od 2022 dočasne presídlenou do Trenčína).  Počnúc rokom 2015 sme sa začali venovať prevažne tvorbe autorských rozprávok, nakoľko máme pocit, že v slovenskom prostredí je nedostatok súčasných dramatických textov pre deti.

2022

• príprava premiéry inscenácie "Kedy stromy spievajú" /z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia/
• príprava knižného vydania projektu "Kedy stromy spievajú" v spolupráci s Triopublishing, s.r.o.

2021

• príprava scenáru inscenácie "Kedy stromy spievajú" /realizované s finančnou podporou z FPU/
• písanie rukopisu knihy "Kedy stromy spievajú" v spolupráci s Triopublishing, s.r.o.
• premiéra rozprávky KoloBEH Vody - október 2021 /realizované s finančnou podporou z FPU/

2020

• príprava premiéry rozprávky KoloBEH Vody /realizované s finančnou podporou z FPU/
z epidemiologických dôvodov premiéra presunutá na 2021
• udelená Cena detskej poroty na Festivale Virvar v Košiciach za inscenáciu "Fedor z krajiny Mala"

2019

• príprava autorskej rozprávky "Fedor z krajiny Mala" - premiéra v novembri 2019 /z verejných zdrojov podporil: Ars Bratislavensis/

2018 - jubilejná 10.sezóna /2018-19/

• príprava novej autorskej rozprávky "Sofia z predmestia" - premiéra v októbri 2018 /z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia, Mesto Žilina/
• krst CD - Pesničky z našich rozprávok 2

2017

• premiéra rozprávky TdPASLÍK /z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia, Mesta Žilina, Ars Bratislavensis/

2016
• premiéra rozprávky Posledný dinosaurus

2015

• premiéra rozprávky "Na Zemi dobre mi" /s finančnou podporou Mesta Žilina/

• krst CD - Pesničky z našich rozprávok

2014

• spolupráca na operačnom projekte VZDELÁVANIE ministerstva školstva – workshopy dramatizácie pre učiteľov základných škôl

• premiéra rozprávky "Kráska a Zviera"

2013

• workshopy v oblasti „umelecký prednes“ pre učiteľov Cirkevnej základnej školy Pastierik na Gaštanovej ulici v Žiline
• premiéra činoherného predstavenia "Don Quijote". /Podporené dotáciou z grantového programu MKSR/
• premiéra rozprávky Lomidrevo

2012
• dramatoterapeutické workshopy s rómskou komunitou v Nízkoprahovom centre - Bratislavská ul. v Žiline
• premiéra rozprávky "Strašiak Tomáš"

2011
• premiéra projektu Popolvár s klientami Nadácie Krajina harmónie /podporené grantom Nadácie Orange - „Rozprávkovo – bábkový workshop“ – žiadateľ umelecký vedúci Divadla na hojdačke – Michal Legíň/
• premiéra rozprávky "Žabí kráľ"
• premiéra projektu "Tiene" - podľa predlohy Petra Gettinga: "Túlanie anjelov" /partner - Mesto Žilina, podporené grantom z MKSR/
• udelená Cena Tracyho tigra za prácu s ľuďmi so znevýhodnením odovzdaná Nadáciou Krajina harmónie

2010
• Improfest – festival improvizácie s tvorivými dielňami pre študentov umeleckých škôl - Improworkshop /poporené grantom Mesta Žilina, grantom Nadácie Pontis/
• premiéra bábkovej rozprávky "Čert slúži"
• premiéra činoherného predstavenia "Peter a Lucia" /podporené grantom z MKSR/

2009
• premiéra rozprávky "O Jankovi Polienkovi"
• premiéra rozprávky "O zakliatom Mikulášovi"