Divadlo Na Hojdačke

Formality:

BRATISLAVSKÝ SÚBOR
manažer, vedúci zájazdu aj divadla
Mgr.art.Michal Legíň – 0903 680 709
divadlonahojdacke@gmail.com

ŽILINSKÝ SÚBOR
manažer, vedúca žilinského zájazdu
Mgr.art. Alexandra Nečesaná – 0905 825 136
alexandra.necesana@gmail.com

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
Divadlo na hojdačke, o.z.
Lichardova 23,  010 01 Žilina
č.účtu: SK23 5600 0000 0005 8622 8001
IČO: 42069912
DIČ: 2022906457
Reg. MVSR č.: vvs/1900/9034169                                  Neplatca DPH

 

2%

Ďakujeme za Vašu pomoc.