Divadlo Na Hojdačke

Kedy stromy spievajú

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

V sezóne 2021/22 pripravujeme nové predstavenie pre našich najmenších divákov. Naša trinásta bábková inscenácia bude niesť opäť silné environmentáne posolstvo. Vychádzame z nevyhnutnosti formovať environmentálne vnímanie najmenšieho diváka už od najútlejšieho veku. Plánovaná premiéra má byť začiatkom leta 2022.

Prostredníctvom hlavného hrdinu „duba letného“ hravou formou predostrieme kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Vedľajšie línie majú zároveň za cieľ podčiarknuť silu priateľstva, tímovej práce a ponúknu rôzne formy šetrného správania sa k prírode. Cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe posilnenia ochrany prírody, ktorá sa stáva primárnou témou ľudstva a základom udržateľného rozvoja. Naším zámerom je prispieť k rozvoju osobnosti najmenšieho diváka, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prostredím. Teda rozvíjať v cieľovej skupine spôsobilosti nevyhnutné pre udržateľné konanie a postoje človeka k prírode. Chceme tak motivovať kolektív k aktivitám na zmiernenie priebehu klimatickej krízy. Snažíme sa citlivo predstaviť súvzťažnosť jednotlivých dielčích častí živej prírody, kde všetko so všetkým súvisí, aby sa pomohla udržiavať citlivá rovnováha. 

Foto z prebiehajúceho výrobno-skúškobného prosecu
Vhodné pre deti 3 – 8 rokov, dĺžka 40 min.
 
Scenár: Michal Legíň
Réžia:    Lucia Lasičková
Dramaturgia: Mário Drgoňa
Scénografia a výroba: Miriam Horňáková
Hudba: Lukáš Cintula
Hrajú: Alexandra Nečesaná, Alena Vojteková
Okrem divadelného predstavenia pripravujeme tiež tematické eko workshopy pre našich divákov. Bude sa tu kresliť, vymaľovávať omaľovánka s tematikou funkcií stromov a nakoniec spolu strom aj zasadíme.
Aby si tento príbeh našiel svojich čitateľov aj mimo divadlo, pripravujeme v spolupráci s Trio publishing s.r.o. vydanie rovnomennej knihy.  Bohaté ilustrácie vytvorí scénografka a ilustrátorka Miriam Horňáková. 
Z verejných zdrojov podporil:
FPU_logo1_modre