Divadlo Na Hojdačke

Kedy stromy spievajú

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

V sezóne 2021/22 pripravujeme nové predstavenie pre najmenších divákov. Naša trinásta bábková inscenácia bude opäť niesť silné environmentáne posolstvo. Vychádzame z nevyhnutnosti formovať environmentálne vnímanie najmenšieho diváka už od najútlejšieho veku. Plánovaná premiéra má byť začiatkom leta 2022.

Prostredníctvom hlavného hrdinu „duba letného“ hravou formou predostrieme kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Vedľajšie línie majú zároveň za cieľ podčiarknuť silu priateľstva, tímovej práce a ponúknu rôzne formy šetrného správania sa k prírode. Cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe posilnenia ochrany prírody, ktorá sa stáva primárnou témou ľudstva a základom udržateľného rozvoja. Naším zámerom je prispieť k rozvoju osobnosti najmenšieho diváka, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prostredím. Teda rozvíjať v cieľovej skupine spôsobilosti nevyhnutné pre udržateľné konanie a postoje človeka k prírode. Chceme tak motivovať kolektív k aktivitám na zmiernenie priebehu klimatickej krízy. Snažíme sa citlivo predstaviť súvzťažnosť jednotlivých dielčích častí živej prírody, kde všetko so všetkým súvisí, aby sa pomohla udržiavať citlivá rovnováha. 

Vhodné pre deti 3 – 8 rokov, dĺžka 40 min.
 
Scenár:                          Michal Legíň
Réžia:                             Lucia Lasičková
Dramaturgia:                 Alexandra Nečesaná, Lucia Lasičková, 
                                        Alena Vojteková, Mário Drgoňa
Scénografia a výroba:  Miriam Horňáková
Hudba:                            Lukáš Cintula
Účinkujú:                        Alexandra Nečesaná 
                                         Lukáš Kečkeš 
                                         alt.Alena Vojteková
Okrem divadelného predstavenia pripravujeme tiež tematické eko workshopy pre našich divákov. Bude sa tu kresliť, vymaľovávať omaľovánka s tematikou funkcií stromov a nakoniec spolu strom aj zasadíme.
Aby si tento príbeh našiel svojich čitateľov aj mimo divadla, pripravujeme v spolupráci s Trio publishing s.r.o. vydanie rovnomennej knihy. Bohaté ilustrácie vytvára scénografka a ilustrátorka Miriam Horňáková. Plánované knižné vydanie je na jún 2022.
Z verejných zdrojov podporili:
logo fpu resized 1
logo-bk-2020-farebne1024_1
logo nadacia SPP resize
logo nadacia zse