Divadlo Na Hojdačke

Kedy stromy spievajú

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

V závere sezóny 2021/22 sme uviedli našu 13.bábkovú inscenáciu pre najmenších divákov. Opäť sa venujeme aktuálnym ekologickým témam, ktoré citlivo predkladáme najmenším divákom s patričnou dávkou humoru a s veselými pesničkami. Vychádzame z nevyhnutnosti formovať environmentálne vnímanie detí už od najútlejšieho veku. Premiéra bola 21.júna 2022 v Klube Lúč – Trenčín, po premiére sme uviedli do života aj rovnomennú knihu pre deti. 

Základná téma inscenácie sa týka významu stromov pre život na Zemi, kde jednotlivé funkcie stromov prichádzajú do epizódnych obrazov. Ústrednou postavou nášho príbehu je majestátny strom ako symbol života. Čo-to si pamätá, čo-to dobrovoľne prespal, no súčasne je nenahraditeľným pilierom rôznorodej rodiny láskavého lesného spoločenstva, ktoré sa rozhodne pripraviť stromu prekvapenie. Oslavu jeho dlhovekosti. Pokojnú idylu náhle naruší deštrukčný element – človek s motorovou pílou. Ohrozená je nielen oslava, ale otrasie to aj s celým ekosystémom lesa. Naučíme sa vhodne sa správať k prírode? Je to nielen témou našej inscenácie pre najmnších, ale tiež kľúčová otázka nastupujúcej klimatickej krízy.  

Vhodné pre deti 3 – 8 rokov, dĺžka 40 min.

Minimálne požiadavky na hrací priestor: šírka 3,5 m x 3,5 m hĺbka x 2,4 m výška

Scenár:                          Michal Legíň
Réžia:                             Lucia Lasičková
Dramaturgia:                 Alexandra Nečesaná, Lucia Lasičková, 
                                        Alena Vojteková, Mário Drgoňa
Produkcia:                     Michal Legíň, Klub Lúč
Scénografia a výroba:  Miriam Horňáková
Hudba:                            Lukáš Cintula
Účinkujú:                        Alexandra Nečesaná 
                                         Lukáš Kečkeš 
                                         alt.Alena Vojteková
Okrem divadelného predstavenia pripravujeme tiež tematické eko workshopy pre našich divákov. Aktivity – diskusia o téme funkcií stromov, kreslenie stromov, poznávanie stromov podľa listov, v prípade vhodných podmienok spolu strom aj zasadíme.
Aby si tento príbeh našiel svojich čitateľov aj mimo divadla, v spolupráci s Trio publishing s.r.o. sme vydali rovnomennú knihu pre deti. Bohaté ilustrácie vytvorila scénografka a ilustrátorka Miriam Horňáková. 
Z verejných zdrojov podporili:
logo fpu resized 1
logo-bk-2020-farebne1024_1
logo nadacia SPP resize
logo nadacia zse