Divadlo Na Hojdačke

členovia divadla:

Michal LEGÍŇ

herec
manažér
vedúci BA zájazdu
umelecký vedúci divadla
štatutár a zakladateľ divadla

Absolvent herectva na FDU AU v Banskej Bystrici (2003). Popri škole účinkoval v dabingu – štúdio Banská Bystrica, tiež hosťoval v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Pôsobil tiež ako redaktor Rádia Regina – Banská Bystrica, neskôr prišla spolupráca s ďalšími médiami Rádio Fajn, Rádio Frontinus a tiež Žilinská televízia. Hosťoval v nezávislých aj agentúrnych divadlách (Scénické Makovice, Divadlo Maska, Divadelné centrum, Divadlo Kontra). Pedagogicky pôsobil na ZUŠ v Kysuckom Novom Meste, ZUŠ v Spišskej Novej Vsi, ZUŠ Kowalského v Bratislave. Na Súkromnom hudobno-darmatickom konzervatóriu v Martine vyučoval prednes, javiskovú reč a hereckú tvorbu a organizoval festival konzervatórií – Konzerva fest.

V rokoch 2005 – 2008 bol interným členom súboru Spišského divadla, kde v spolupráci s OZ Pyramída organizoval Improvizačné divadelné večery a fesival Improfest. Medzinárodnú spoluprácu nadviazal s produkciou Disney World na detskom muzikáli Macko PU ako performer a slovak language trainer. Občas sa objaví v televíznej reklame, seriáli, vo filme (Muzika, Kto chytá skryté, Křižáček, OUT, Ema a smrtihlav, Pošta pani Kolníkovej), ako asistent réžie pre prácu s detským hercom nadviazal spoluprácu na nórskom filme Havnaa. 

V 2015 si zvýšil kvalifikáciu na VŠMU v odbore umelecká pedagogika. Popri tom občas vedie vzdelávacie divadelné workshopy pre učiteľov, tiež moderuje rôzne verejné či súkromné podujatia. Najviac času však venuje kočírovaniu Divadla na hojdačke, kde sa práca stáva životným štýlom a poslaním. Ak sa popri práci nájde čas na koníčky, tak sú to muzika, divadlo, film, hory a varenie.

Alexandra NEČESANÁ

herečka
vedúca ZA súboru
pomocná dramaturgička divadla

Absolventka herectva na Akadémii umení v BB r.2003, počas štúdia spolupracovala s dabinogom STV, DJGT Zvolen. Hosťovala v Divadle na Rázcestí Banská Bystrica, ako moderátorka pôsobila v D.C.A. rádiu a Rádiu Dúha. 

Spoluzakladateľka odboru LDO na súkromnej ZUŠ v Zlíně ČR, neskôr pôsobila ako pedagóg LDO na Súkromnej ZUŠ s pôsobením Trenčín. S Divadlom na hojdačke spolupracuje od roku 2013. Vo voľnom čase číta knižky a slovo „dík“vraví jej jazvečík.

 

Alenka VOJTEKOVÁ

herečka
pomocná menežérka žilinskej sekcie

Študovala na Cirkevnom konzervatóriu (2004-2008), kde navštevovala hudobno-dramatický odbor. Javiskovú prax získavala nielen v školských projektoch, ale aj v tanečnej skupine Jets, s ktorou absolvovala množstvo vystúpení. Po stred.škole pokračovala na Divadelnej fakulte VŠMU odbor Bábkarská tvorba (2008-2013). 

Počas študia účinkovala na mnohých domácich i zahraničných festivaloch, v divadle LAB a v Medzinárodnom dome umenia BIBIANA. V r. 2012-2013 pracovala ako učiteľka dramatického krúžku a o rok neskôr účinkovala v detskej relácii Trpaslíci (RTVS). Hosťovala v Divadelnom centre Martin aj v Divadle Jána Palárika v Trnave, spolupracovala aj s ochotníckym súborom Terchovského národného divadla, lektoruje pole dance.

Nedávno sa na čas stiahla do divadelného zázemia, kde sa zaoberá divadelným menežmentom. Ale teší sa na obdobie, keď sa opäť ocitne na doskách, ktoré zna menajú svet.

 

Lívia Klačanská

herečka

Absolventka odboru hudobno-dramatické umenie na Konzervatóriu v Bratislave, kde počas šiestich rokov pôsobenia účinkovala v rôznych hudobných a divadelných projektoch. Po škole odišla do zahraničia, kde si pár mesiacov odspievala ako barová speváčka a po návrate domov sa ocitla “na hojdačke”. Popri divadle je členkou vokálno-inštrumentálneho projektu BL-Gospel a vo svojom voľnom čase spieva s jej kapelou a spí.

Matej Vajda

herec

Absolvoval štúdium muzikálového herectva na Konzervatóriu v Bratislave, kde si pridal aj absolutórium a minimálny pedagogický titul Dis.art. Účinkoval vo viacerých školských divadelných projektoch, niekoľko z nich v pokročilejšom štádiu štúdia produkčne organizoval. Venuje sa tiež písaniu poézie a divadených hier.

Po ukončení štúdia nastúpil do Divadla na hojdačke, s ktorým sa teší na skvelých divákov.

Ondrej Gajdoš

herec

Absolvent Katedry bábkarskej tvorby KBT VŠMU. Trinásť rokov pôsobil v detskom folklórnom súbore Prvosienka. Venoval sa spevu najskôr študijne na ZUŠ, neskôr v kapele. Hosťoval v divadelných produkciách Hradu Červený kameň. 

Absolventské predstavenia z VŠMU (2022) naďalej hráva na občasných podujatiach, aj na medzinárodých bábkarskych festivaloch v zahraničí. V setpemri 2023 nastúpil ako stály člen Bábkového divadla Žilina, vďaka čomu má na pôsobenie v našom divadle málo času.

Voľný čas rád trávi v prírode, na bicykli alebo pri objavovaní svetovej gastronómie. Mňam.

Lukáš CINTULA

hudobník, skladateľ

Študoval na Konzervatóriu v Žiline, hrával s Big bandom Žilinského konzervatória, Zdena Predná band, Tomáš Bezdeda band, Basie Frank band, Darkenss positive, laureát ocenenia Nové tváre slovenského jazzu 2004.

Dvorný autor scénickej hudby do väčšiny predstavení Divadla na hojdačke (Janko Polienko, Čert slúži, Žabí kráľ, Lomidrevo, Na Zemi dobre mi, Posledný dinosaurus, TdPASLÍK, Tiene, Perter a Lucia, Sofia z predmestia, Fedor z krajiny Mala, Kolobeh vody, Kedy stromy spievajú).

Bývalí členovia divadla:

Simon FICO

herec

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia bábkarskej tvorby na KBT VŠMU. Do Divadla na hojdačke prišiel po 10tich rokoch strávených na javisku Bratislavského bábkového divadla. Je to herec mnohých tvárí a angažmánov, (ne)vidieť ho môžete aj vo viacerých televíznych bábkových projektoch, keďže je odborník na čierne divadlo. Na Turbo TV účinkuje vo vlastnej relácii pre deti.

Popri účinkovaní v našom súbore stíha vyučovať herectvo v Škole Ludus a pôsobí tiež v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Ak náhodou nependluje medzi Bratislavou a Nitrou, voľný čas trávi na Zlatých piesoch či v záhrade.

Mária Guldanová - JURÁNYIOVÁ

herečka

Absolventka konzervatória ALKANA v Bratislave, kde navštevovala muzikálový odbor. Prax nadobúdala aj v tanečnom súbore Eso. V r.2017 absolvovala VŠMU odbor Bábkarská tvorba. Počas štúdia sa zúčastnila mnohých zahraničných aj domácich festivalov.

V roku 2016 sa Divadlo na hojdačke stalo jej kočovným domovom, zároveň hosťuje v Teatro Wustenrot, tiež v generačnom Divadle Veteš. Účinkovala vo viacerých TV seriáloch. Od apríla 2019 si na chvíľu dala pauzu na materské povinnosti.

Miluje zvieratá, knihy, cestovanie, rodinu a priateľov.

Lucia LASIČKOVÁ

režisérka
scenáristka
herečka
materiálová výroba

Absolventka bábkarskej réžie a dramaturgie VŠMU r.2018. Tvorivo začínala v Scénických Makoviciach v Žiline, pre ktoré hrala, písala, režírovala a vyrábala bábky aj scénografiu. Príležitostne moderuje rôzne podujatia. 

Pre Divadlo na hojdačke napísala scenáre a vytvorila scénografiu k predstaveniam Kráska a zviera, TdPASLÍK, KoloBEH vody, ktoré zároveň režírovala. Taktiež režijne spolupracovala na viacerých rozprávkach (Na Zemi dobre mi, Posledný dinosaurus)… teda sú z jej pera, šijaceho stroja, šmirgla, brúsky, sekerky a iných fi-dlátiek. 

V Divadle na hojdačke herecky hosťovala od r.2013 do 2022. Režijne pre nás pripravila inscenáciácie Kráska a zviera, Na Zemi dobre mi, Posledný dinosaurus, Tdpaslík, KoloBEH vody. Jej hlavné pôsobenie je však v Národnom osvetovom centre na oranizácii divadelných festivalov. Vo voľnom čase venčí Hildu.

Lukáš JURKO

herec

Absolvent Katedry Bábkarskej tvorby VŠMU z roku 2019, pred tým Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Účinkoval v prešovskom Babadle, hosťoval v SND, DPOH. Aktívny člen generačného autorského zoskupenia Vitiligot. 2019 – 2021 vyučoval herectvo na Škole Ludus v Bratislave.

Pedagogicky pôsobí na ZUŠ Devínska Nová Ves, okrem javiska je občas viditeľný aj v reklame, seriáli, filme aj pri moderovaní.

V období 2018 – 2021 v Divadle na hojdačke stvárnil postavy v inscenáciách: Tdpaslík, Posledný dinosaurus, Na Zemi dobre mi, Žabí kráľ, Sofia z predmestia, Fedor z krajiny Mala.

Róbert MÁŤUŠ

herec

Po absolvovaní maturitnej skúšky na Obchodnej Akadémii, počúvol hlas dieťaťa vo svojom vnútri a prihlásil sa na štúdium na divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave, kde absolvoval bakalársky stupeň bábkohereckej tvorby v r.2015. Krátky čas pôsobil v Prahe, kde sa zoznámil s metódou ”divadlo fórum”, prostredníctvom ktorej možno hravou formou vzdelávať, motivovať a odovzdávať skúsenosti. S Divadlom na hojdačke spolupracoval v rokoch 2018 – 2021. Stvárnil postavy v inscenáciách: Tdpaslík, Posledný dinosaurus, Na Zemi dobre mi, Žabí kráľ, Sofia z predmestia, Fedor z krajiny Mala.

Venuje sa animátorskej činnosti a divadelnej tvorbe pre deti. Pôsobí aj v divadle Fí, taktiež spolupracuje s projektom Edudrama. Rád sa hrá so slovíčkami a miluje, keď majú ľudia úsmev na tvári, aj preto sa do všetkého čo robí snaží preniesť kúsok humoru.

Jakub LUŽINA

herec
scenárista

Absolvent Bábkarskej katedry VŠMU r.2014 a konzervatórií v BA a TO. Vyrastal v Banskej Štiacnici, neskôr v Bratislave. Napísal aj divadelné hry, konkrétne dve…(Na Zemi dobre mi, Posledný dinosaurus). 

V Divadle na hojdačke naplno účinkoval v sezónach 2014 – 2017, neskôr sa v reprízach objavoval sporadicky. Voľný čas trávi na skejte a zachraňuje zranené zvieratká v parku. Jeho memoáre nebudú, keďže ich chce napísať sám a je neuveriteľne lenivý 🙂 Deti na predstaveniach ho oslovovali ‚Ujo Kubo‘.

Moderuje rôzne podujatia, pripravuje a moderuje Turban kvíz, účinkuje v show Silné reči, Lužifčák, Bratislavský kaviár, sporadicky v sólo stand up show Divný muž, občas sa objaví v televízii. 

Barbora MARCINOVÁ

herečka

V roku 2014 absolvovala herectvo na FDU AU v Banskej Bystrici. V r.2015 učila herectvo na Pink harmony Zvolen 
/konzervatoristov aj zuškárov/. Počas štúdia vystupovala v rozprávkovej dedine Habakuky. Hosťovala v súboroch Babscénus – Martin, Divadllo PROSEEM popri tom moderuje rôzne podujatia. Voľný čas zaberajú koníčky – fotografovanie, hra na klavír a gitaru a maľovanie (nie čerta na stenu, lež obrazy).

Od roku 2018 však vymenila javisko za kanceláriu, boli sme radi, keď nás aspoň občas potešila svojou nákazlivou kreatívnou energiou, čo postupne s blížiacim sa materstvom utíchlo. 

 

Rado KIANICA

herec

V r. 2003 absolvoval herectvo na FDU AU v Banskej Bystrici. V roku 2013 doplnil kvalifikáciu v odbore umelecká pedagogika na VŠMU. Počas štúdia spolupracoval s dabingovým štúdom STV v BB, externý herec Divadla na rázcestí, DJGT Zvolen. 2003 – 2013 člen súboru Mestské divadlo Žilina. Hrával aj agentúrne predstavenia pre Divadelné centrum Martin. Pedagogicky pôsobil na Súkromnom hudobno-dramatickom konzervatóriu v Martine. Pre Divadlo na hojdačke vytvoril hereckú postavu Sancha Panzu v predstavení Don Quijote, taktiež účinkoval v projekte Tiene. 

Aktuálne pôsobí ako Dr.Klaun, príležitostne vedie kreatívne výtvarné workshopy ako „Radotvorca“. Taktiež vyučuje na Konzervatóriu v Žiline, aj na ZUŠ Bytča, kde spoluorganizuje festival detského divadlla – Bytčianske Divadlo. V r.2016 založil ochotnícky súbor v Bytči.

Pavol KLIMAŠOVSKÝ

herec

Do r. 1985 hrával v koncertných i barových hudobných skupinách, až nastúpil ako klavírista do žilinského Divadla pre deti a mládež Maják. Po r.1991 v jeho radoch zotrval ako člen hereckého súboru, aj počas jeho transformácie, kedy zamenilo svoje tradičné priestory za scénu Mestského divadla v Žiline. Na týchto doskách odohral 17 divadelných sezón v desiatkách postáv, tiež ako hudobník. Neskôr pôsobil v súbore aj ako korepetítor, namä pri naštudovaniach muzikálov na ktoré sa Mestské divadlo Žilina na prelome tisícročí orientovalo. Po odchode z MD Žilina sa vrátil opäť k hraniu pre najmenších divákov, najskôr v divadle „ RV- Maják“, neskôr divadle „Príbeh”, kde odohral 7 divadelných sezón. Aj tam bol často autorom hudby a piesňových textov. So všetkými spomínanými súbormi sa zúčastnil vicerých domácich i zahraničných divadelných festivalov, či vystúpení /Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Česko, Srbsko, Rumunsko, Anglicko, Írsko/. Vidieť ste ho mohli aj v českom filme Želary.

Šimon ŠVIDRAŇ

hudobník
skladateľ

Študoval na Konzervatóriu v Žiline, tiež jazzovú interpretáciu na JAMU v Brne, hrával s Big bandom Žilinského konzervatória, neskôr s Funkiez. Aktuálne komponuje pre Basie Frank band, a Darkness positive, s ktorými aktívne koncertuje.

Pre Divadlo na hojdačke skomponoval scénickú hudbu do predstavenia Don Quijote, ktorú zároveň hral live v rámci všetkých repríz inscenácie.

 

Tomáš BOBÁŇ

audio-vizuálna spolupráca

Vyštudoval fotografiu na Strednej odbornej škole v Žiline, v roku 2013 absolvoval štúdium na FDU AU v Banskej Bystrici v študijnom programe Filmová dokumentárna tvorba. Popri škole pracoval pre reklamnú agentúru ako kameraman. Počas štúdia tiež spolupracoval na viacerých filmoch.

Z vlastnej dokumentárnej tvorby: Making Of: O koliesko menej, Pank po Slovensky, Prežili Sme, Made in Salaš, Krátky dokument o tvorivej skupine 3T).

Venoval sa projektu Telka v Meste – Divadlo a film v uliciach. Fotí a filmuje aj pre združenie Turistický Štvorcek, tiež pre Johny Deadline Pictures Production. Má rád prírodu, adrenalín, rafting a dobré filmy.